Bakterie & Renholdskontroll

I næringsmiddelindustrien er det spesielt viktig å sørge for at mikroorganismer ikke sprer seg. Jevnlig bakteriekontroll med prøvetakingsutstyr av ulike slag er dermed helt nødvendig for å ha kontroll på renholdsnivået og sikre mattrygghet. Deretter er det viktig å velge riktig prøvetakingsutstyr for å forsikre seg om at man kan stole på resultatene.

Lavendel Hygiene leverer flere produkter for deteksjon, dyrking og telling av mikroorganismer. Alle våre produkter er svært nøyaktige og pålitelige, og er med på å redusere driftskostnader.

3M Petrifilm bakteriekontroll brukes til bakteriedyrking for kvalitetskontroll. Det er en mer moderne og effektiv måte å teste for bakterier enn tradisjonelle metoder med petriskål og agar, og kan brukes til å teste blant annet råvarer, ferdigprodukter og renhold.

Lavendel Hygiene leverer 3M Petrifilmplater for de fleste mikrobiologiske analyser, inkludert koliforme bakterier, listeria i miljøet og E. coli. Platene er tidsbesparende og prøveklare, veldig pålitelige og svært kostnadseffektive.

Patogene mikroorganismer forårsaker sykdom hos mennesker. Ved å gjennomføre en bakteriekontroll med en patogenanalyse vil man kunne detektere disse bakteriene og sørge for at for at de ikke spres gjennom for eksempel mat og drikke.

Lavendel Hygiene leverer 3Ms Molekulære Deteksjonsinstrument (MDS) som tillater enkel testing for patogene bakterier. Instrumentet er en enklere teknikk for amplifisering av DNA enn ved gjennomføring av PCR-analyse, og kan også være 100–1000 ganger mer sensitiv.

ATP finnes i alle levende celler. Med en ATP-måler kan du kartlegge hvor mye organisk materiale som er igjen i produktrester og på overflater, slik at du kan hindre at organisk materiale fremkaller bakterier og sprer seg.

Lavendel Hygiene leverer ATP-måler med flere ulike spesialiserte svabere. Teknologien bak er så nøyaktig at det følger med et sertifikat, og du vil få en pålitelig dokumentert kontroll på renholdsnivået i løpet av få sekunder.

En svaber brukes til bakteriekontroll av overflater eller på vanskelig tilgjengelige områder.

Lavendel Hygiene leverer svabere for mikrobiologisk prøvetaking som gir raske svar og er svært enkle og effektive å bruke. Vi tilbyr også spesialiserte svabere til for eksempel ATP-måling og allergentesting.

Lavendel Hygiene leverer også laboratorieutstyr for prøvetaking samt løsninger for dekontaminering av mat og utstyr med UVC-belysning.

Ring oss på +47 21 08 80 80 eller benytt vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg om våre løsninger for bakteriekontroll!