Loading...

3M™ Clean-Trace™ Surface
ATP Test Swab

  • Alt-i-ett overflatetest utviklet for å sikre at prøver kan tas på vanskelig tilgjengelige steder som er vanskelig å rengjøre.
  • Metalldetekterbart,blått plasthåndtak for sikker bruk i matproduksjonsmiljøet.
  • En 30 sekunders alt-i-ett overflatetest for å vurdere hygienestandarden i matproduksjonen.

 
Et sanntids adenosin tri-fosfat (ATP) hygienetest for overflater som gir en objektiv indikasjon på renholdsnivået i løpet av få sekunder.

Med sitt unike, løsningsstabile enzym har testen stor repeterbarhet. På grunn av sin ytelse og enkelthet er 3M™ Clean-Trace™ produkter foretrukket av mange kunder globalt som deres overvåkingsprogram for hygiene. Resultater måles i 3M™ Clean-Trace™ Luminometeret gitt i relative lysenheter/Relative Light Units (RLU).

Holdbarhet: 300 Dager

Lager temperatur: 2-8°C