Loading...

3M MonitorMark temperatursensor

Lavendel Hygiene leverer 3M temperatursensor som overvåker produktets temperatur gjennom hele logistikkprosessen.

  • – Indikatoren gir deg hele temperaturhistorikken
  • – Kan for eksempel estimere hvor lenge produkter har vært over den aktuelle grensen for temperatur
  • – Nøyaktig og enkel å bruke