Loading...

3M™ Petrifilm™
Aqua koliforme

  • En del av 3M Petrifilm familien, det ledende varemerket globalt innen matindikatortesting
  • Bekreftede koliforme resultater etter 24 timer.
  • Platene er prøveklare og eliminerer behovet for tidkrevende preparering av medie- og agarskåler.

 

3M™ Petrifilm™ Aqua koliforme er prøveklart kulturmedium som brukes til å påvise forekomst av koliforme bakterier i flaskevann. 3M™ Petrifilm™ Aqua koliforme gir pålitelige resultater for flaskevann.

Hver film inneholder en vannløselig geldanner, næringsstoffer og indikatorer i et tørt, holdbart format. Indikatoren farger alle koloniene røde, og filmen som ligger over fanger opp gassen fra gassproduserende koliforme bakterier. Gass rundt røde koliforme kolonier påviser bekreftede kolonier.