Loading...

3M™ Petrifilm™
Totalkim
Hurtigfilm (24 timer inkubasjon)

  • Benytter den praktiske og effektive 3M™ Petrifilm™-plattformen.
  • Platene er prøveklare og eliminerer behovet for tidkrevende preparering av medie- og agarskåler.
  • Kan brukes med 3M™ Petrifilm™ automatisk avleser, som gir ensartet og rask automatisk avlesing og registrering av resultater.
  • Resultater etter kun 24 timer.

 

3M™ Petrifilm™ hurtigfilm for totalkim (RAC) har teknologi som gjør det mulig å telle kolonier i løpet av bare 24 timer ved de fleste næringsmiddelmatriser og miljøprøver, og forhindrer utflyting forårsaket av svermerkolonier.

Aerobe bakterier forekommer i mange ulike næringsmiddelmatriser og fungerer som indikatorer for matforråtnelse. Nøyaktige målinger av totalkim i råvarer, ferdige produkter og produksjonsmiljøet er viktig for å kunne fatte tidskritiske beslutninger som påvirker prosesstyring, rengjøringsavgjørelser og til slutt produktkvalitet og -trygghet. 3M™ Petrifilm™ hurtigfilm for totalkim er et prøveklart dyrkningsmediumsystem som inneholder næringsstoffer, et kaldtvannsoppløselig geleringsmiddel og en dobbeltfølende indikatorteknologi som gjør det mulig å telle kolonier i løpet av 24 timer for de fleste næringsmiddelmatriser og miljøprøver. 3M Petrifilm hurtigfilm for totalkim – som blant annet er AFNOR-validert – hjelper agarbrukere å unngå kostbar omtesting og forsinkelse av resultater på grunn av avlesningsproblemer forårsaket av svermerkolonier. 3M Petrifilm hurtigfilm for totalkim kan også leses ved hjelp av 3M Petrifilm automatisk avleser, som gir ensartet og rask automatisk avlesing og registrering av resultater fra 3M Petrifilm-plater (totalkim, hurtigfilm for totalkim, koliforme, E. coli / koliforme, Enterobacteriaceae og Select E. coli) i løpet av 4 sekunder. Fordeler med 3M Petrifilm Det økende fokuset på mattrygghet og de stadig strengere kvalitetskravene legger press på laboratorier for at de skal levere tester som er raske, pålitelige og konsekvent nøyaktige. Mer enn 200 sertifikater, anerkjennelser, valideringer og fagfellevurderte artikler fra hele verden har demonstrert de pålitelige egenskapene til 3M Petrifilm. I mer enn 30 år har kvalitets‌personell rundt om i verden satt sin lit til 3M Petrifilm. Dette er fordi 3M Petrifilm har strømlinjeformet, standardisert og forenklet prosessen med kvantitativ mikrobiologisk indikatortesting. 3M Petrifilm har òg økt produktiviteten og bidratt til høy produktkvalitet.

Spesifikasjoner
Dokumentasjon for utsagn
Egensertifisering
Miljøutsagn
Ja
Miljøutsagn relateres til
Produkt
Produksjonssegment
Miljøovervåking, Testing av emballasje og lagring, Post-Chill, Pre-Chill, Primær behandling, Rå melkemottak, Klar til å lage mat, Klar til å spise
Testtype
Miljø, Miljøtest, Mat og drikke
Varemerke
Petrifilm™