Loading...

Deptal WSO

  • Til rengjøring av flasker og kretser og vasketunneler
  • Alkalisk

 

Deptal WSO er et alkalisk rengjøringsmiddel til rengjøring ved sirkulasjon.

Den har god sekvestreringsevne og den har også gode rengjørings- og avfettende egenskaper.

Spesifikasjoner:

Emballasje 22 liter 220 liter 1000 liter
Vekt 28 kg 280 kg 1270 kg
PH 12,7    
Dosering 0,5-5 %
Temperatur 30-100 °C
Kontakttid