Loading...

UVC-Tunnel

En UVC-tunnel vi kunne bidra med å få ned overflatebakterier på produkter (dette kan være kyllingfileter, laksefileter, ferdigretter, ost, grønnsaker, frukt, etc.) og dermed vil holdbarhetstiden overholdes, eller forbedres. Produktet kan på veien til pakking kontamineres via luft, transportbånd, emballasje, berøring, m.m. UVC-lys vil effektivt desinfisere overflatene på produktet. UVC-lyset vil ikke penetrere flatene, dermed blir ingen negativ påvirkning eller skade av produktet: ingen harskning av fett, ingen fargeforandringer, ingen luftforandringer, etc. Vi beregner alltid type tunneler, type lys, type watt/effekt etter gitte kriterier. Det er ingenting overlatt til tilfeldigheter eller gjetting. Det er også svært viktig å beregne riktig hastighet og avstand fra lys til produkt.  Vi sørger for at alle komponenter tilhørende tunnelen er av høyeste kvalitet, at det er enkel tilgang angående service og renhold/vedlikehold. Vi tar også vare på operatørenes sikkerhet ved å hindre lekkasje av lys ut av tunnelen.

UVC-tunneler kan også bygges for å desinfisere emballasje, kasser/bokser, etc.