Loading...

Virex

  • – Dokumentert effektivt produkt mot bakterier, sopp og virus.
  • – Pulverbasert.
  • – Kan brukes på overflater, utstyr, vannsystemer, maskiner og fotbad.
  • – Hurtigvirkende.
  • – Ingen korrodering.
  • – Trygt for både brukere og dyr.
  • – Nedbrytbart og miljøvennlig.
  • – Kan også benyttes som fogging.