Prøvetakningsutstyr

Produkter - Prøvetakningsutstyr

For å sikre god hygienestandard og mattrygghet i næringsmiddelindustri er det viktig å gjennomføre prøvetaking, og til det bruker man ofte svabere. En svaber brukes til kontroll av hygiene på overflater eller på vanskelig tilgjengelige områder.

Lavendel Hygiene leverer svabere for mikrobiologisk prøvetaking av bakterier og andre mikroorganismer. Testene er enkle og effektive å bruke, og gir raske svar. Ved bruk av riktig prøvetakingsutstyr vil du ikke bare sikre mattrygghet, men også spare din bedrift både tid og kostnader. Vi leverer testsvabere både for miljøkontroll og spesialiserte svabere til for eksempel ATP-måling og allergentesting.

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!