Loading...

3M™ Clean-Trace™ Surface Positive Control til kontroll av overflater, ATP10, 10/eske

Høydepunkter
  • Gir brukeren en ideell og praktisk metode for å sikre at alle komponenter som brukes under testing fungerer korrekt
  • Sikrer at brukeren benytter riktig metode
  • Demonstrerer tiltak ved selskapsgjennomgang (due dilligence)

 

Måling av standardkonsentrasjonen av adenosintrifosfat (ATP) eller protein av 3M™ Clean-Trace™ overflatetest brukes som kontroll av reagens- og/eller instrumentfunksjon.

Testkitet inneholder 10 plastrør med reagenser klare til bruk. Hvert reagensrør inneholder 3.0 ng eller 5 x10-12 mol ATP og 1 mg protein (Bovine Serum Albumin). En forhåndsfuktet svaber brukes til å svabre ATP/Protein tabletten og inne i røret på 3M™ Clean-Trace™ overflate positiv kontroll. Clean-Trace overflatetest aktiveres og målingen utføres som beskrevet i instruksjonen. Resultatet man får bør være over et bestemt nivå, hvilket indikerer at begge reagensene, og (i tilfelle av ATP tester) at instrumentet blir brukt riktig. Produktets unike utforming gir brukeren en ideell og praktisk metode for å sikre at alle komponeter som brukes under testing fungerer riktig, og at operatøren bruker riktig metode. Brukes sammen med 3M™ Clean-Trace™ overflate ATP, 3M™ Clean-Trace™ overflateprotein pluss, 3M™ Clean-Trace™ protein-høysensitiv for overflate og 3M™ Clean-Trace™ protein overflatetester (Allergen) for hurtig å kunne vurdere at både reagenser og instrumenter (om nødvendig) fungerer tilfredsstillende og er blitt lagret og brukt korrekt.

Foreslåtte bruksområder
  • Infection Prevention (IP)
  • Environmental Services (EVS)
  • Central Sterile Supply Department (CSSD)
  • Endoscopy

 

Anbefalt Industri

Bakeri, Drikke og flaskevann, Dyrefôr, Egg, Fjærfe, Frukt og grønnsaker, Godterier, Kjemikalier, Kjøtt, Meieriprodukter, Nutrasøytisk, Sjømat

Produkttype

Tilbehør

Testtype

Miljø

Varemerker

Clean-Trace™