Food Safety fra Neogen

3M Food Safety og Neogen har kombinert. Les mer om det her: Neogen and 3M Food Safety Have Combined | Neogen

3M Petrifilm – bakteriekontroll

Allergentesting

ATP-Renholdskontroll, med 3M Clean Trace Hygiene Monitoring and Management System

Mykotoksiner

Patogen-analyse med 3M Molecular Detection System

Prøvetaking og prøvepreparering

Renholdskontroll: ATP-, Mikrobiologi-og Proteintester

Temperatursensor – Temperaturmåler

Ultrapasteurisert (UHT) og ESL kontroll

Mattrygghet, eller ‘Food Safety’ på engelsk, kommer til uttrykk gjennom kvalitet av renhold samt kontroll av hygiene under matproduksjon og -behandling. Dersom man håndterer næringsmidler har man et ansvar for å benytte systemer som sikrer god mathygiene slik at man kan forebygge smitte og sykdom. Lavendel Hygiene leverer de nødvendige løsningene for kontroll av hygiene, dekontaminering og desinfisering!

Kontroll av hygiene for mattrygghet
For å kontrollere mathygiene brukes flere metoder og verktøy som kan fortelle om det finnes sykdomsfremkallende bakterier i mat eller på et område.

Lavendel Hygiene tilbyr en rekke produkter for kontroll av hygiene for mattrygghet:

– ATP-måling
– Bakteriekontroll ved hjelp av 3M Petrifilm
– Bruk av temperatursensor
– Annen bakterie- og renholdskontroll
– Laboratorieutstyr
– Patogenanalyse (PCR-analyse)
– Ultrapasteurisert kontroll

I tillegg til ovennevnte produkter er mikrobiologisk analyse en viktig del av trygg matproduksjon. En slik analyse kontrollerer om midlene inneholder smittestoffer, og enten du driver med råvarer og miljø eller prosesskontroll og ferdigvarer kan denne analysen være nyttig.

Vi leverer også UVC tunneler for dekontaminering av mat og utstyr!

Matsikkerhet og mattrygghet
Begrepene matsikkerhet og mattrygghet brukes ofte om hverandre, men betyr ikke nøyaktig det samme. Mens mattrygghet sikter til betydningen av trygg mat og mathygiene under produksjon av næringsmidler, dreier matsikkerhet seg om å ha tilstrekkelig tilgang på nok mat slik at man kan leve et aktivt og sunt liv.

Mattrygghet har med andre ord direkte sammenheng med hva vi får i oss av mat og drikke, og at denne maten har blitt lagret, bearbeidet og solgt på riktig måte. For eksempel er næringsmiddelindustrien pålagt merking av allergener i mat, slik at forbrukere har mulighet til å unngå å spise noe de ikke tåler.

Bakterier i mat og drikke
Både mat og vann kan inneholde ulike typer sykdomsfremkallende bakterier, det være seg E. coli, Salmonella, Listeria eller andre mikroorganismer. Smittekilder oppstår for eksempel ved at maten har blitt lagret feil, blitt behandlet på et urent kjøkken eller at ansatte har vært nølende med god personlig hygiene.

Det er viktig å ha gode rutiner og internkontroll for behandling av mat, og virksomheter som enten produserer, importerer eller omsetter næringsmidler har derfor et ansvar for å sikre at disse midlene ikke inneholder uønskede bakterier, i tråd med kravene i næringsmiddelregelverket. Noen av grunnforutsetningene for god hygiene under matproduksjon er:

– Gode rutiner for renhold og desinfeksjon av lokaler samt utstyr
– God personlig hygiene blant ansatte
– God opplæring
– Riktige kjøleromstemperaturer
– Riktig håndtering av avfall
– Rent vann
– Skadedyrsikring

Har du spørsmål om mattrygghet eller produkter vi selger, benytt vårt kontaktskjema eller ring oss på +47 21 08 80 80.

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!