Temperatursensor – Temperaturmåler

Indikatorer for å kontrollere tid-temperaturkrav, fra 3M Food Safety

Produkter

Riktig temperatur i mat og lokaler er viktig for å hindre mikrobiell vekst og sikre mattrygghet. Overholdes ikke forskriftene, kan dette få store konsekvenser for både ansatte, produktets kvalitet og forbruker. Å benytte en temperatursensor er derfor ideelt for å kontrollere at mat blir lagret og behandlet riktig.

Lavendel Hygiene leverer 3M temperatursensor som overvåker produktets temperatur gjennom hele logistikkprosessen. Indikatoren gir deg hele temperaturhistorikken, og kan for eksempel estimere hvor lenge produkter har vært over den aktuelle grensen for temperatur. Den er også både nøyaktig og enkel å bruke.

Krav til temperaturmåling av mat

I Norge stilles visse temperaturkrav for varmebehandling og oppbevaring i kjølerom i forbindelse med produksjon, bearbeiding, distribusjon og omsetning av næringsmidler. For næringsmiddelindustrien er det derfor viktig å gjennomføre temperaturovervåkning av mat og lokaler for å hindre vekst av bakterier og andre mikroorganismer. Dette gjøres med en temperatursensor, eller en temperaturindikator. Temperaturmåling og -overvåking er en grunnforutsetning for mathygiene, i tillegg til blant annet desinfisering og rengjøring av lokaler og utstyr samt allergentesting.

Temperatursensor sikrer mattrygghet

Feil temperatur ved lagring eller behandling av mat sørger for grobunn og formering av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Hvis temperaturen er for høy i et kjølerom eller for lav ved varmebehandling, vil dette ha betydning for mattrygghet. Det er derfor viktig å ha god kontroll på temperaturen, og gjennomføre jevnlige temperaturmålinger for å overvåke tid og temperatur under nedkjøling. Les mer om sluttest av varmebehandling med ultrapasteurisert kontroll

Konsekvenser ved dårlig temperaturovervåkning

Dersom temperaturen i et produkt er over eller under kritisk grense, er ikke produktet trygt og kan ikke brukes. Feil temperatur i mat kan få alvorlige konsekvenser ved å skape grobunn for fremvekst av mikroorganismer som:

 • E. coli
 • Salmonella
 • Listeria
 • Mugg sopp og gjær

Dersom mat har blitt oppbevart eller behandlet ved feil temperatur får den altså ikke bare dårligere holdbarhet, men kan også føre til matforgiftning og alvorlige sykdommer.

Ring oss på 21 08 80 80 eller benytt vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg om våre løsninger for temperaturmåling!

Hvorfor?
 • Sikre mattrygghet
 • Forhindre fremvekst av sykdomsfremkallende bakterier
Hvor?
 • Næringsmiddelindustri
 • Sykehus
 • Veterinærindustri
 • Farmasøytisk industri
 • Logistikk
Hvordan?
 • Temperatursensor festes på eller ved produkt/i lokale
 • Skifter farge ved for høy eller lav temperatur

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!