Våre leverandører

Leverandører

Dycem antibakterielle hygienematter: produseres av Dycem Ltd i Bristol, England. Her har produktet vært produsert siden 1966, og sendes til kunder globalt.

Besøk Dycems nettsted for mer informasjon.

Ophardt er verdens største produsent av dispensere til alle formål. Har et meget bredt utvalg, inkludert dispensere som kan overvåkes via bluetooth.

Besøk Ophardts nettsted for mer informasjon.

Kersia-Group er en leverandør av alt innen desinfeksjon- og renholdsprodukter (vi får blant annet alle produkter til egg, fjørfe og svineproduksjon herfra). Ca. 40 % av produktene er nå (2020) miljøvennlige. De har svært gode kunnskaper om hygiene, i alle typer næringer.

Besøk Kersia-Groups nettsted for mer informasjon.

Vi er ‘preferred channel partner’ for 3M Food Safety. De leverer et bredt utvalg og hygieneovervåkningsutstyr (ATP), bakterietestutstyr (blant annet Petrifilm), allergentestutstyr, prøvetakingsutstyr, m.m. Har de best validerte utstyrene på markedet.

Besøk 3M Food Safetys nettsted for mer informasjon.

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!