Renholdskontroll: ATP-, Mikrobiologi-og Proteintester

Renholdskontroll: ATP-, Mikrobiologi-og Proteintester

Renholdskontroll gir deg objektiv informasjon om effekten av renholdet, og derav mulighet for å fatte informerte tiltak og drive kontinuerlig forbedring. Riktig renhold bedrer tryggheten og reduserer kostnader. Det er mange gode alternativer for å gjennomføre renholdskontroll, og her kan du finne noe som passer ditt behov. Vi i Lavendel kan hjelpe dere med å finne en fornuftig måte å gjøre deres renholdskontroll på.

Mikrobiologisk renholdskontroll

Mikrobiologisk renholdskontroll går ut på å påvise mikroorganismer fra prøver tatt fra overflater etter renhold. Det kan gjøres ved å sende egne prøver til eksternt laboratorium for analyse, eller man kan gjøre analysen selv. Til mikrobiologisk renholdskontroll trenger man minst tre ting: utstyr til å innhente og preparere prøver, plater til oppformering av mikroorganismer, og en inkubator.

petrifilm (1)

Analyse: 3M Petrifilm plater

provehandtering (1)

Prøvetaking og prøvepreparering

ATP-renholdskontroll

hygieneovervakning (1)

ATP-renholdskontroll

Proteinsvaber - Renholdskontroll

cleantrace surface protein test swab

Renholdskontroll med proteinsvaber

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!