Patogen-analyse med 3M Molecular Detection System

«Komplett system for patogen- testing. Kompatibelt med Neogen | 3M Food Safety- produkter for innhenting og oppformering av prøver fra produkter og miljø. Strømlinjeformet og synergistisk. Instrumentet kommer med software for resultatavlesning, data-håndtering og trending. En helhetlig løsning for patogen-testing. Presist og nøyaktig, med færre falske negative og falske positive enn alternative teknologier. Designet spesielt for å takle utfordringer med prøver fra mat og produksjonsmiljø. AFNOR-Validert metoder for listeria monocytogenes, salmonella, patogene ecoli med mer. Test kjøtt, fisk, vegetabiler, produksjonsmiljø/svaberprøver med mer. Les mer hos produsent.

Patogen-analyse med 3M Molecular Detection System

Produkter

Patogenanalyse er en metode som brukes for å avdekke om det finnes sykdomsfremkallende bakterier i for eksempel mat. I næringsmiddelindustrien er det spesielt viktig å sørge for at patogene mikroorganismer ikke sprer seg ved å opprettholde god hygienestandard og gjennomføre tester og analyser.

Lavendel Hygiene leverer løsninger fra 3M for deteksjon av patogener – et område der 3M er blant eliten grunnet deres seneste teknologi. Deres Molekulære Deteksjonsinstrument (MDS) tillater patogentesting på en utrolig enkel måte, og gir en rask, pålitelig og nøyaktig påvisning av patogener og toksiner i mat- og miljøprøver. Systemet er tilpasset både kontraktslaboratorier og matindustrien for å sikre mattrygghet.

Hvordan bruke 3Ms Molekulære Deteksjonsinstrument

hvordan gjennomføre patogenanalyse
  1. Slå på systemet, start programvaren og legg inn dataene din. Overfør prøver til de ferdigfylte lysrørene
  2. Varm opp og kjøl ned lyserørene, og tilsett prøvelysatet i reagensrørene
  3. Trykk start, lad instrumentet og gå. Overvåk sanntidsresultatene når patogen DNA oppdages

Enkel patogenanalyse med høyere sensitivitet enn PCR-analyser

MDS fra 3M er en innovasjon på området, og skiller seg ut fra konkurrentene. Instrumentet bruker Loop-Mediated-Isothermal-Amplification (LAMP), som er en enklere teknikk for amplifisering av DNA enn ved gjennomføring av en PCR-analyse.

Fordi og amplifiseringen skjer ved konstant (isotermisk) temperatur, har teknologien lavere krav til teknisk kompetanse enn andre metoder. LAMP produserer i tillegg mer DNA enn PCR i løpet av en raskere inkubasjonstid, og sensitiviteten kan være 100–1000 ganger høyere enn ved bruk av standard PCR-teknikk.

Patogene bakterier – Sykdomsfremkallende bakterier

Patogene mikroorganismer er bakterier som forårsaker sykdom hos mennesker. De finnes ofte i mat eller drikke som ikke har blitt behandlet på riktig måte, men kan også finne veien inn i kroppen gjennom et kutt i huden. Bakteriene produserer giftstoffer som ødelegger celler i kroppen, og forårsaker dermed sykdom. Blant de mest kjente bakteriene er:

Salmonella
Listeria species
Listeria monocytogenes
2 valg for Shiga-toksinproduserende E. coli (STEC)
E. coli O157 (inkludert H7)
Cronobacter
Campylobacter


Vi leverer også andre typer laboratorieutstyr for prøvetaking samt tunneler for dekontaminering av mat og utstyr med UVC-belysning.

Ring oss på +47 21 08 80 80, eller benytt vårt kontaktskjema så tar vi kontakt med deg om løsninger vi leverer for analyse av patogene bakterier!

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!