ATP-Renholdskontroll, med 3M Clean Trace Hygiene Monitoring and Management System

ATP-Renholdskontroll, med 3M Clean Trace Hygiene Monitoring and Management System

3M Clean Trace Hygiene Monitoring and Management System er laget for kvalitets- og renholdsledere. Det hjelper deg med prosessen for renholdskontroll. Fra tillaging av prøveplan, til innsamling av prøver, databehandling, korrektive tiltak og rapport- generering,- i dette systemet kan du gjøre alt dette og mer. Systemet består av tre deler: svabere, luminometer og programvare. Egne svabere til CIP-skyllevann, og til overflater. Egnet til næringsmiddelindustri spesielt, men også for andre industrier og virksomheter med behov for renholdskontroll. Les mer her: 3M™ Clean-Trace™ Hygiene Monitoring | Food Safety | 3M UK

Produkter

I næringsmiddelindustrien er det viktig å ha kontroll på renhold og hygiene for å hindre smittefare og sikre trygg mat. En test med ATP-måler og spesialiserte svabere gjør det mulig å få et raskt og nøyaktig overblikk over hygienekvaliteten i vann og på et bestemt område.

Lavendel Hygiene leverer ATP-måler med sertifikat, fordi teknologien bak er så nøyaktig. Man kan velge mellom flere ulike spesialiserte svabere: 3M Clean-Trace ATP-overflatetest, 3M Clean-Trace Water Plus – ATP-totaltest og 3M Clean-Trace Water-Free ATP-test. I løpet av få sekunder vil du få en pålitelig ATP kontroll på om området er tilstrekkelig rengjort.

atp måler

Hvordan gjennomføre ATP-måling?

Kontrollen utføres i 5 enkle trinn:

 1. Ta svaberen ut av testenheten
 2. Bruk svaberen på området som skal testes
 3. Putt svaberen inn i testenheten igjen
 4. Rist i fem sekunder
 5. Putt svaberen i måleren og les av.


Lavendel Hygiene leverer også andre metoder for bakteriekontroll, som for eksempel petrifilm og allergentester.

Hvorfor bruke ATP-måler?

God hygiene er essensielt i næringsmiddelindustrien for å sikre trygg mat. Godt renhold og god hygiene under matproduksjon fører også til at maten får bedre holdbarhet, og ansatte trives bedre på jobb.

ATP, adenosintrifosfat, er et molekyl som finnes i alle levende celler, som mikroorganismer og produktrester. Ved hjelp av ATP-måling kan du kartlegge hvor mange slike rester som finnes på et bestemt område, og du vil dermed få dokumentert kontroll på renholdsnivået.

Dersom et område ikke er rengjort skikkelig, vil mikroorganismer kunne følge med andre produkter som behandles på samme sted. Dette vil påvirke kvaliteten på maten samtidig som at smittefaren av sykdomsfremkallende bakterier blir større. Raske resultater med en ATP-måler sørger for at du kan ta riktige risikorelaterte beslutninger for å sikre mattrygghet.

Lavendel Hygiene leverer også tunneler til UVC-behandling for å fjerne overflatebakterier

Ring oss på +47 21 08 80 80, eller benytt vårt kontaktskjema så tar vi kontakt med deg om våre leveranser innen ATP-måling!

Hvorfor?
 • Sikre trygg mat
 • Rask, følsom, kvantitativ, effektiv og enkel testmetode
 • Enkelt å ta prøver selv på vanskelig tilgjengelige steder
 • Testen aktiveres lett og øker dermed effektiviteten
 
Hvor?
 • Næringsmiddelindustri
 • Oppdrettsnæring
 • Helsesektor m.m.
Hvordan?
 • Ta ut svaberen fra testenheten og benytt på ønsket område
 • Putt svaberen tilbake i testenheten og rist
 • Putt svaberen i måleren
 • Les av og rapporter

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!