3M Petrifilm – bakteriekontroll

Det foretrukne valget til kvalitetsledere verden over, i mer enn 30 år. Mikrobiologi gjort enkelt og elegant, med AFNOR-validerte metoder. Passer kvalitetskontroll av de fleste typer næringsmidler og miljøprøver, samt til mikrobiologisk renholdskontroll. Test kjøtt, fisk, vegetabiler og svaberprøver for bakterier, enkelt og reliabelt.

3M Petrifilm – bakteriekontroll

Petrifilmtyper, sortert alfabetisk

I næringsmiddelindustrien er det nødvendig å gjennomføre bakteriekontroller jevnlig for å sikre mattrygghet og forhindre sykdom. 3M Petrifilm bakteriekontroll brukes til bakteriedyrking for kontroll og mikrobiologiske prøver, og er en mer moderne og effektiv måte enn tradisjonelle metoder med petriskål og agar.

Lavendel Hygiene leverer 3M Petrifilm for enkel og effektiv kvalitetskontroll. Med Petrifilm blir rutinemessige bakteriekontroller gjort på over til halvparten av tiden det normalt vil ta ved hjelp av tradisjonelle metoder, som fører til økt produktivitet og reduksjon i driftskostnader. Det er også laget en egen Petrifilm svaber som enkelt kommer til i områder der platen blir vanskelig å bruke.

Hva er petrifilm?

3M Petrifilm er flate små plater som enkelt og effektivt kan gjennomføre mikrobiologiske prøver og renholdskontroll. Den kan brukes til å teste råvarer, ferdigprodukter, renhold av produksjonsanlegg og andre områder som krever strengt renhold for å sikre mattrygghet.

Det finnes 3M Petrifilm for de fleste mikrobiologiske analyser, inkludert:

 • E. Coli
 • Enterobacteriaceae
 • Heterotrofe bakterier
 • Koliforme bakterier
 • Listeria for miljø
 • Melkesyrebakterier
 • Mugg og gjær
 • Select E. Coli
 • Staphylococcus aureus
 • Totalantall bakterier


Det er vanlig å bruke 3M Petrifilm mikrobiologi-relaterte næringer som i laboratorier og næringsmiddelindustri. Siden bakteriekontrollen gir enkel, nøyaktig og validert kontroll, brukes den av de største bedrifter i landet.

Lavendel Hygiene leverer også annet utstyr for bakteriekontroll, les mer her!

Kontrollen utføres i 5 enkle trinn:

 1. Løft den øvre filmen på 3M Petrifilm og legg prøveoppløsning på den nedre filmen
 2. Slipp den øvre filmen ned på prøven og spre podestoffet
 3. Vent på at geleen dannes (1–2 min.)
 4. Inkuber 3M Petrifilm i horisontal stilling med gjennomsiktig side opp
 5. Gjennomfør bakterietelling av klatter og kolonier

Hvorfor bruke petrifilm?

Plater med 3M Petrifilm er godkjent til bruk i både produkt- og hygienekontroll av de store organisasjonene for validering: NordVal, AFNOR og AOAC. Bruk av platene er en mer moderne måte å foreta dyrking av mikroorganismer enn med petriskål og agar, og det følger også mange andre fordeler:

 • Tidsbesparende og prøveklare
 • Kostnadseffektivt og brukervennlig
 • Testene er svært pålitelige

Petrifilm er en bærekraftig løsning for bakteriekontroll, noe som både er godt for miljøet og vil gagne din bedrift. Studier viser at sammenlignet med tradisjonelle metoder for kvalitetskontroll bruker Petrifilm 76 % mindre energi og 79 % mindre vann, slipper ut 75 % mindre klimagasser og produserer 66 % mindre avfall.

3m petrifilm
Ring oss på +47 21 08 80 80 eller benytt vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg om våre løsninger for bakteriekontroll!

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!