Mykotoksiner

Vi tilbyr Mykotoksin-tester fra Neogen

Test for ulike mykotoksiner (muggtoksiner) som: Aflatoxin, Aflatoxin M1, DON, Fumonisin, Ochratoxin, T-2/HT-2 og Zearalenone. Ta kontakt for mer informasjon, og les mer her: Mycotoxin Testing | Food Safety | Neogen .

Kontaktskjema

Bruk dette kontaktskjemaet for å kontakte oss!