Loading...

3M™ Clean-Trace™ Water Positive Control til kontroll av vann, LWATP10, 10 /eske

Detaljer
  • Gir trygghet for at du maksimerer verdien av din investering i hygiene overvåkingsprodukter
  • Gir deg full kontroll over dine hygieneovervåkingsprogrammer
  • Demonstrerer due dilligence

 

Utformet for å forbedre dine hygieneovervåkningsprosedyrer sikkert og kostnadseffektivt slik at dine 3M hygiene overvåkingsreagenser og instsrumenter blir lagret og brukt riktig, hvilket sikrer pålitelige resultater.

Hver test inneholder en forhåndsbestemt mengde adenosintrifosfat (ATP) eller protein som gir et forutsigbart resultat, hvis reagensene er brukt og lagret på riktig måte. Hvis resultatet er over minimumsgrensen vet du at testingen er effektiv. Med minimal tid og arbeid kan du være trygg på at dine metoder for testing er effektive, og bidrar til å beskytte mot overflate- eller vannforurensning.

Foreslåtte bruksområder
  • Infection Prevention (IP)
  • Endoscopy
  • Central Sterile Supply Department

 

Anbefalt Industri

Bakeri, Drikke og flaskevann, Dyrefôr, Egg, Fjærfe, Frukt og grønnsaker, Godterier, Kjemikalier, Kjøtt, Korn- og oljefrøssektor, Meieriprodukter, Nutrasøytisk, Sjømat

Produkttype

Test

Testtype

Miljø

Varemerker

Clean-Trace™