Loading...

3M™ Petrifilm™
Totalkim

  • En del av 3M Petrifilm familien, det ledende varemerket globalt innen matindikatortesting
  • Bevist kostnadseffektivt for påvisning av Staph. Aureus.
  • Resultater etter 48 timer.

 

3M™ Petrifilm™ totalkim er et prøveklart kulturmedium for bestemmelse av aerobe bakteriestammer i produksjonsmiljøer. Indikatorfargen og rutenettet på filmen gir rask og nøyaktig identifikasjon av kolonier.

3M™ Petrifilm™ Totalkim kan også brukes aerobt eller anaerobt for å telle melkesyrebakterier i mat- og miljøprøver.

Spesifikasjoner
Dokumentasjon for utsagn
Egensertifisering
Lager temperatur
Store at temperatures less than or equal to 8°C.
Miljøutsagn
Ja
Miljøutsagn relateres til
Produkt
Produksjonssegment
Miljøovervåking, Testing av emballasje og lagring, Post-Chill, Pre-Chill, Primær behandling, Rå melkemottak, Klar til å lage mat, Klar til å spise
Testtype
Miljøtest
Varemerke
Petrifilm™