Loading...

Prøvetakingskluter, tørre eller fuktige

Kluter til miljøprøver, eksempelvis for listeria.

Mikrobiologi: Bakterier, indikatormikroorganismer, patogene bakterier, ødeleggende mikroorganismer
Teknologi/applikasjon: Matforedling
Lagringstemperatur: 15°C – 25°C
Produkt/Miljø: Miljøovervåking

Forhåndsfuktet med 10 ml av bufferen du ønsker. Kluten er et blått, biocidfritt, ikke-vevet, tremasse/polyesterstoff, som måler 28 x 32 cm, brettet to ganger og plassert i en 55 oz., 7,5 x 12″ (19 x 30 cm) Twirl- Tie™-pose. Posene kan enkelt åpnes med de vedlagte trekktappene og inkluderer et etikettområde for prøveidentifikasjon. Som alle mikrobielle prøvetakingsprodukter, blir de bestrålt for bevist sterilitet.

200 / eske.